“Access Routes” projekts uzņem Igauņu partnerus Vidzemē

2024.gada 18. un 19.aprīlī kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona kolēģiem uzņēmām projekta partnerus no Igaunijas. Igauņu kolēģi Vidzemē aizvadīja divas izzinošas mācību brauciena dienas. Igaunijas tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji (vietējās pašvaldības, uzņēmēji un citi), kā arī organizāciju, kuras pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, speciālisti iepazinās ar tūristu piesaistes vietām Valmieras, Cēsu un Alūksnes pusē un novērtēja paveikto

“Access Routes” projekts uzsāk vides pieejamības apsekojumus Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” uzsāk objektu vides pieejamības apsekojumus Kurzemē. Visas vasaras gaitā apsekosim muzejus, kultūras mantojuma objektus, dabas objektus, viesu mājas, kafejnīcas un dažādus citus tūrisma objektus ar mērķi novērtēt esošo stāvokli un sniegt praktiskus ieteikumus vides pieejamības uzlabojumiem. Pieejamus un interesantākos objektus iekļausim projekta ietvaros izveidojamajos

“Access Routes” projekta pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

2024. gada 5. – 8.martā projekta partneri no Kurzemes,Vidzemes un Igaunijas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju, lai iepazītos ar vides pieejamības risinājumiem divu Eiropas “Access City Awards” balvu ieguvušo pilsētu – Gēteborgas (2014.g.) un Jēnšepingas (2021.g.) – muzejos, ekspozīcijās, zinātnes centros un pilsētvidē. Vizītes pirmajā dienā, 5.martā, apmeklējām Universeum zinātnes centru Gēteborgā, kur izvietots

“Access Routes” projekta pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā

2024. gada 15.-16.februārī 30 projekta pārstāvji no Kurzemes un Vidzemes reģioniem devās uz Igauniju, lai iepazītos ar vides pieejamības risinājumiem kultūras mantojuma objektos, muzejos un dabā. Vizītes pirmajā dienā, 15.februārī, apmeklējām Vastselīnas pilsdrupu kompleksu, kur vecajā kroga ēkā ierīkots muzejs par viduslaiku dzīvi un izbūvēta moderna “Svētceļotāju māja” ar izglītojošu ekspozīciju divos stāvos, iepazīstinot ar

“Access Routes” projekta vietējais forums Saldū

2024.g. 24.janvārī, Saldus KOPtelpā, kopā ar NVO Apeirons, Kurzemes pašvaldībām, tūrisma speciālistiem un vides gidiem, projekta “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes) ietvaros diskutējām par vides pieejamības nodrošināšanu kultūrvēsturiskajos objektos Kurzemē! Kā padarīt pieejamākus muzejus, ekspozīcijas un to saturu skatījām arī praksē, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, kur izveidots taktils E.Rozentāles portrets. Arī

Notikusi pirmā projekta “Access Routes” partneru sanāksme

Oktobra nogalē Šlokenbekas muižā uz projekta kick-off sanāksmi klātienē tikās projekta partneri no Latvijas un Igaunijas – Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijas Cilvēku ar Invaliditāti Kamera, Võru novada Attīstības Centrs, Dienvidigaunijas Tūrisma klāsteris, kā arī NVO Apeirons vides pieejamības eksperti. #accessroutes projekts turpina vides pieejamības iniciatīvas, kas Kurzemē jau uzsāktas #UniGreen un #NatAc

EE-LV00043 “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes)

PROJEKTA MĒRĶIS Paplašināt mapeirons.eu iekļauto pieejamo tūrisma galamērķu ķēdi un attīstīt 30 visiem pieejamus 1-3 dienu maršrutus Latvijā un Igaunijā MĒRĶA GRUPAS Vietējie un ārvalstu ceļotāji NVO, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti Tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji – uzņēmēji, vietējās pašvaldības, muzeji u.c. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS 2023.gada 1. oktobris – 2026.gada 31. marts PROJEKTA FINANSĒJUMS 1 118