PROJEKTA MĒRĶIS

  • Paplašināt mapeirons.eu iekļauto pieejamo tūrisma galamērķu ķēdi un attīstīt 30 visiem pieejamus 1-3 dienu maršrutus Latvijā un Igaunijā

MĒRĶA GRUPAS

  • Vietējie un ārvalstu ceļotāji
  • NVO, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti
  • Tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji – uzņēmēji, vietējās pašvaldības, muzeji u.c.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS

  • 2023.gada 1. oktobris – 2026.gada 31. marts

PROJEKTA FINANSĒJUMS

  • 1 118 217,50 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 894 574,00 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Dabas un kultūras mantojuma objekti ir nacionālās vērtības, kas veicina dzīves kvalitāti. Tie ir arī svarīgs avots izglītības un atpūtas ziņā. Taču vai tie ir pieejami visiem? Iziet dabā var būt arī sarežģīti – taka var būt pārāk šaura, pārāk stāva, nelīdzena un akmeņaina, nav pieejama informācija un pakalpojumi. Tas ietekmē ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī vecākus ar bērniem, seniorus, faktiski, lielāko iedzīvotāju daļu. Tādējādi vides un pakalpojumu pielāgošana visiem ir svarīga kā no sociālā, tā ekonomiskā viedokļa. Tas ir izaicinājums arī Igaunijas-Latvijas programmas teritorijā, kas prasa vienotu pārrobežu pieeju pieejamas informācijas, vides un pakalpojumu nodrošināšanai.

Projekts ir vērsts uz mapeirons.eu iekļautās pieejamo tūrisma galamērķu ķēdes paplašināšanu Latvijā un Igaunijā, papildinot to ar jaunām pieejamām dabas takām, kultūras mantojuma vietām un citiem apskates objektiem, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumiem. Projekta gaitā paredzēts attīstīt 30 visiem pieejamus 1-3 dienu maršrutus, kas aptvertu gan dabas tūrismu, gan kultūras mantojumu, gan ietvertu pieejamus pakalpojumus un aktīvās atpūtas aktivitātes. Projekta ietvaros tiks radīti arī kreatīvi un efektīvi taktilie risinājumi 12 objektos Latvijā (Kurzemē un Vidzemē) un 9 objektos Dienvidigaunijā. Latvijas un Igaunijas partneru sadarbība projekta īstenošanā ļaus veidot un pielietot vienotu vides pieejamības standartu un “Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgs” kvalitātes zīmes ieviešanu.

Projekta vadītāja Kurzemes plānošanas reģionā:
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv