2024.g. 24.janvārī, Saldus KOPtelpā, kopā ar NVO Apeirons, Kurzemes pašvaldībām, tūrisma speciālistiem un vides gidiem, projekta “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes) ietvaros diskutējām par vides pieejamības nodrošināšanu kultūrvēsturiskajos objektos Kurzemē! Kā padarīt pieejamākus muzejus, ekspozīcijas un to saturu skatījām arī praksē, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, kur izveidots taktils E.Rozentāles portrets.

Arī paši iejutāmies neredzīgu cilvēku ādā, ar aizsietām acīm mēģinot sataustīt un atpazīt dažādus priekšmetus pēc to universālā dizaina niansēm – vai zinājāt, ka Coca-Cola, Fanta un Sprite pudelēm ir atšķirīgs dizains, pēc kura neredzīgi cilvēki var ātri un viegli atrast tieši viņiem vajadzīgo limonādi?

Diskutējām arī par 5 projekta investīciju vietām Kurzemē, kurās šogad plānojam izveidot jaunus un kreatīvus taktilos risinājumus Tukuma Mālkalnā, Elkraga dabas takā, Grobiņā, Būšnieku ezera pludmalē Ventspilī un Cieceres dabas takā Saldū!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Pasākuma prezentācijas:

A.Lūse – Taktilo un vides interpretācijas risinājumu piemēri un projektā plānotās investīcijas

J.Briedis – Vides pieejamība, cilvēki ar redzes traucējumiem un ieteicamie pamatkritēriji

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv