Oktobra nogalē Šlokenbekas muižā uz projekta kick-off sanāksmi klātienē tikās projekta partneri no Latvijas un Igaunijas – Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijas Cilvēku ar Invaliditāti Kamera, Võru novada Attīstības Centrs, Dienvidigaunijas Tūrisma klāsteris, kā arī NVO Apeirons vides pieejamības eksperti.

#accessroutes projekts turpina vides pieejamības iniciatīvas, kas Kurzemē jau uzsāktas #UniGreen un #NatAc projektu ietvaros un tā mērķis papildināt mapeirons.eu mājaslapā jau iekļautos pieejamos tūrisma galamērķus ar papildu dabas takām, kultūras mantojuma objektiem un pakalpojumiem (kafejnīcas, nakstmītnes utt.) un izveidot 30 visiem pieejamus 1-3 dienu tūrisma maršrutus Latvijā un Igaunijā.

Projekta ietvaros tiks radīti arī kreatīvi un efektīvi taktilie risinājumi 12 objektos Latvijā (Kurzemē un Vidzemē) un 9 objektos Dienvidigaunijā. Latvijas un Igaunijas partneru sadarbība projekta īstenošanā ļaus veidot un pielietot vienotus vides pieejamības kritērijus un “Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgs” kvalitātes zīmes ieviešanu.

Projekta pirmajā periodā sadarbībā ar vides pieejamības ekspertiem no Latvijas un Igaunijas plānots izstrādāt kultūras mantojuma objektu un pakalpojumu (ēdināšanas, naktsmītņu u.c.) vides pieejamības pārbaudes lapu, kas kalpos par palīgu projekta partneriem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem, kas iesaistīti kultūras mantojuma objektu uzturēšanā un pakalpojumu sniegšanā, ar mērķi novērtēt esošo vides pieejamības līmeni un atrast efektīvākos pieejamības risinājumus. Pēc pārbaudes lapas izstrādes tiks uzsākti arī praktiskie objektu un pakalpojumu apsekojumi Latvijā un Igaunijā. Šī aktivitāte ilgs visa projekta garumā un par pieejamiem atzītie objekti un pakalpojumi tiks publicēti mapeirons.eu.

Pirmajā periodā tiks uzsākta arī darba un laika ziņā apjomīgā, bet ārkārtīgi nozīmīgā projekta aktivitāte, kas saistīta ar visu pieejamo dabas taku apzināšanu un apsekošanu Vidzmes reģionā un Dienvidigaunijā. Šie apsekojumi ļaus būtiski papildināt mapeirons.eu dabas taku sadaļu, papildinot to ar visiem pieejamajām dabas takām Vidzemē un Dienvidigaunijā.

Sanāksmes praktiskajā daļā dalībnieki apmeklēja arī vairākus Kurzemes objektus – Valguma pasaules Mākslas taku, Durbes pili, Ķemeru parku un Meža māju, kā arī vienu no projekta vietām, kurā tiks veidoti un izveitoti jaunie taktilie risinājumi – Tukuma Mālkalnā.

Projekts ilgs 2,5 gadus un noslēgsies 2026.g. 31.martā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Pasākuma dienaskārtība (angļu valodā):

Meeting Agenda - Project Kick-off meeting 26.-27.10.2023 Šlokenbeka Manor (Smārde Parish, Tukums County, Latvia)

Pasākuma prezentācijas (angļu valodā):

Access Routes. Presentation of Alise Lūse, Kurzemes plānošanas reģions Access Routes. Presentation of Estonian partner - Vorumaa Arenduskeskus Development of Accessible Tourism Routes The role of South Estonia DMO. Presentation of Estonian partner - South Estonia Destination Marketing Organization SITE IMPROVEMENTS VIDZEME. Presentation of Vidzeme planning region

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv