Darba pienākumi:

 • sniegt juridiskus atzinumus un nodrošināt juridisko dokumentu sagatavošanu un kontroli; 

 • sagatavot publiskā iepirkuma procedūru norisei nepieciešamos dokumentus, līgumu projektus un nodrošināt noslēgto līgumu izpildes kontroli;

 • sniegt atbalstu un nepieciešamības gadījumā piedalīties publisko iepirkumu komisijās;

 • sagatavot darbības nodrošināšanai nepieciešamos līgumu projektus un sniegt priekšlikumus, kā arī izstrādāt juridisko dokumentāciju iestādes darbības efektīvai nodrošināšanai;

 • uzraudzīt ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu, nodrošināt iepirkuma procesu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izstrādāt iepirkumu iekšējos normatīvus un dokumentāciju;

 • sniegt juridiski argumentētas rekomendācijas par problēmsituācijām un nepieciešamības  gadījumos pārstāvēt iestādes intereses tiesībsargājošās institūcijās.

 Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē;

 • Praktiska pieredze iepirkuma speciālista vai līdzīgu pienākumu veikšanā ne mazāk kā 2 gadi;

 • Izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

 • Pieredze darbā ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • Personības īpašības: precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas komunikāciju prasmes, analītiska domāšana, paškontrole, spēja strādāt komandā, lēmumu pieņemšanas prasme savas kompetences ietvaros;

 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstos);

 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas).

 Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;

 • Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;

 • Labus darba apstākļus Rīgas centrā un sociālās garantijas.

Darba vieta:  Kurzemes plānošanas reģiona administrācija: Rīga, Valguma iela 4a
 
Slodze: Pilna laika
 
Darba līguma termiņš: 24 mēneši

Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 31.07.2017., sūtot Pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv
 
Jautājumu gadījumā sazināties ar Evitu Dreijeri, tālrunis 22012433.