Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta tehnisko asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par datu (piemēram, par personām, kas iesaistās projekta pasākumos) ieguvi, ievadi sistēmās, apstrādi un analīzi;
3) atbildēt par tehnisku vai biroja darbu veikšanu nepieciešamības gadījumā (piemēram, projekta lietvedības un dokumentācijas kārtošana);
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu nepieciešamos datus to apstrādei;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

  • vismaz nepabeigta vai vidējā izglītība;
  • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • pieredze datu ieguvē, ievadē sistēmās, apstrādē un analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
  • labas iemaņas darbā ar datoru;
  • prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās: Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743