Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta vadītāja asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar Projekta vadītāju un citiem projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par KPR īstenojamo darbību plānošanu, organizēšanu un kontroli, tai skaitā asistēt organizējot sanāksmes un piedalīties tajās;
3)aizvietot projekta vadītāju, kad nepieciešams, un organizēt projekta vadības komandas darbu;
4) identificēt riskus un risināt projekta ieviešanas problēmas;
5) uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju;
6) komunicēt ar valsts un pašvaldību iestādēm, projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem par deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē;
7) piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā;
8) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā, apkopojot, analizējot un sagatavojot informāciju par projekta un deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • zināšanas un pieredze projektu administrēšanā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze projektu aktivitāšu ieviešanā;
 • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • izpratne un/vai pieredze publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze ESF projektu (ar finansējumu virs 100 000EUR) ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
 • pieredze sociālā darba jomā un mācību organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29.aprīlim
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

– personīgi Rīga, Eksporta iela 12-212;
– pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
– uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu,   tel.27008743

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv