Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izsludina projektu konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē.

Kas var pieteikties?

Kad var pieteikties?

  • Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 17.00 (ieskaitot).

Kāds ir maksimālais finansējums?

  • Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 10 000 eur. Kurzemes plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 40 000 eur.

Kur iesniegt rakstiski sagatavotu projektu?

  • Klātienē Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā, Striķu ielā 2, Saldū, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 16.00;
  • Nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram, Striķu iela 2, Saldus, LV-3801 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019. gada 4. oktobrim);
  • Nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar elektronisko parakstu).

Kur uzzināt vairāk?

  • Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms projektu iesniegšanas beigu termiņa.

Projekta konkursa dokumenti:

konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Kontakinformācija:

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma, tālrunis +371 29190998; Remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, tālrunis +371 20478252.