Aicinām jūs piedalīties reģionālā pasākumā “Jūras un piekrastes resursi izaugsmei Latvijā”, kas notiks š.g. 10.aprīlī Rīgā, Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28, 2.stāvā).  Pasākuma mērķis ir raksturot esošo situāciju jūras resursu izmantošanā Latvijā un veicināt sabiedrības diskusijupar Baltijas jūru un piekrasti kā resursiem tautsaimniecības izaugsmei.

Pasākums tiek organizēts, sadarbojoties diviem projektiem –
(1)  INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. līdzfinansētam projektam R031 “Baltic Blue Growth” – “Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (“Baltic Blue Growth – Initiation of full scale mussel farming in the Baltic Sea”) un
(2)  INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. līdzfinansētam projektam R005 “Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā” (“Smart Blue Regions”).

Pasākumu organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Rīgas plānošanas reģionu.

Pasākuma norises laiks 10.aprīlī no plkst.10.10 līdz 16.30, norises vieta ir atvērta apmeklētājiem no plkst. 10.00.

Pasākuma programma pielikumā.

Aicinām piedalīties politikas veidotājus un īstenotājus, piekrastes pašvaldības, zinātnes un pētniecības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus, zvejniekus un to sadarbības organizācijas u.c. interesentus.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ iespēju robežās aicinām pieteikt dalībai ne vairāk kā vienu pārstāvi no institūcijas.

Lūdzam reģistrēties dalībai pasākumā līdz š.g. 5. aprīlim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu. Īpašas prasības attiecībā uz ēdināšanu norādiet reģistrējoties.

Reģistrēties šeit: https://goo.gl/forms/YiaPqtZ6EsRlIiT82

Prezentācijas pielikumos numēras pēc skaita:

 1. “Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts”, Armands Grickus
 2. “Baltijas jūras zivju resursi – to izaugsme un kritumi”, Didzis Ustups un Ivars Putnis, BIOR
 3. “Viedā specializācija jūras un piekrastes reģionos – Smart Blue Regions projekta perspektīva”, Edgars Rantiņš, RPR administrācijas vadītājs
 4. “Latvijas Hidroekoloģijas institūta pieredze eksperimentālās gliemeņu fermas izveidē Baltijas jūrā”, Dr.biol. Ingrīda Puriņa, Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 5. “Mazo ostu ietekme uz piekrastes reģionu ekonomisko aktivitāti”, J.Megnis, Mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs
 6. “Piekrastes ekosistēmu pakalpojumu novērtējums – instruments attīstības plānotājiem”, Inga Hoņavko, Projekta LIFE EcosystemServices vadītāja
 7. “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna Latvijas piekrastei izstrāde”, Dr.oec. Līga Brūniņa, Biedrības Baltijas krasti valdes priekšsēdētāja
 8. “Nutrient-catch cultures of Blue mussels in Denmark”, Per Dolmer, Orbicon
 9. “On Sustainability in Baltic Aquaculture”, Dr. Peter Krost, CRM
 10. “Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras reģionam”, Renāte Bula, ESSBJR Nacionālais koordinators, Ārlietu ministrija
 11. “Salacgrīvas novada iniciatīva atjaunojamo energoresursu izmantošanā”, J.Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis
 12. “Mussel farming in the Baltic Sea – status in Sweden”, Susanna Minnhagen, Kalmar Municipality
 13. “Gliemeņu audzēšanas ekonomikas potenciāls”, Zaiga Ozoliņa, KPR
 14. “Zivsaimniecības nozares iespējas piekrastē”, J.Laguns, Zemkopības ministrija
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Zaigu Ozoliņu, e-pasts: zaiga.ozolina@kurzemesregions.lv.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pasākuma programma