2019.gada 17.decembrī aicinām projekta partnerus, asociētos partnerus, pašvaldību pārstāvjus, valsts iestādes, pētniecības institūcijas, esošos un potenciālos uzņēmējus, kā arī citus interesentus uz pasākumu – “Jūras aļģes – tradīcijas, pieredze un iespējas”, kas notiks Hotel Amrita (Rīgas iela 7/9, Liepāja). Pasākumā  apzināsim esošo situāciju par jūras makro-aļģu vākšanas un izmantošanas pieredzi un diskutēsim par izaugsmes potenciālu šajā jomā.

Pasākumu organizē Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” projekta Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) ietvaros.

Interesentus lūdzam reģistrēties pasākumam līdz š.g. 5.decembrim elektroniski, aizpildot PIETEIKUMA FORMU

PROGRAMMA:

11:00-11:15  Reģistrācija, kafija

11:15 – 12:30:

Par projektu “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (GRASS) – Ligita Kokaine, GRASS projekta vadītāja, Kurzemes plānošanas reģions

Makroaļģu izplatība Latvijas piekrastē un ekoloģija, Ieva Bārda, GRASS projekta vadītāja, Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Esošā situācija un aļģu savākšanas tehnikas apskats, A.Grickus, vides tehnoloģiju eksperts GRASS projektā, Kurzemes plānošanas reģions

12:30 – 13:10 Pusdienu pauze ar kafiju un uzkodām

13:10 – 13:50:

Aļģu vākšana un pārstrāde – SIA Algoritms pieredze, Iluta Skrūzkalne, SIA Algoritms

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pieredze aļģu biomasas izmantošanas izpētē (t.sk. par pētījuma “Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē” rezultātiem), Dr. ķīm. Oskars Bikovens, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētnieks

13:50 – 14:50 TEMATISKI STRUKTURĒTA DISKUSIJA

15:00 Noslēgums

 

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Vairāk par projektu:

https://www.submariner-network.eu/grass

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/

 

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā tiks veikta fotofiksācija.

Personas datu saturošas informācijas apstrāde tiks veikt tikai norādītajos un likumīgos nolūkos. Datu nodošana uz valstīm ārpus Eiropas Savienības nav paredzēta.

Datu pārzinis:

Kurzemes plānošanas reģions, juridiskā adrese: Avotu ielā 12, Saldū, Saldus novadā, LV-3801; birojs: Valguma ielā 4a, Rīgā, LV-1048; tālrunis 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv.

E-pasts personas datu apstrādes jautājumiem: das@kurzemesregions.lv. Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova.

 

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore