Mērķis
Uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā.

 Īstenošanas laiks
01.01.2019. – 31.12.2021

 Finansējums
€ 1 946 057,80 no kura                                     ERAF līdzfinansējums ir  € 1 544 995,39 (79.39%)

 Projekta vadītāja
Ligita Kokaine                                                    +371 26586604
ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

vairāk par projektu