2020.gada 15.decembrī tiešsaistes vietnē Zoom notika projekta “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) pasākums, kurā bija aicināti piedalīties valsts institūciju pārstāvji. Pasākuma mērķis bija informēt par GRASS projektu, tā aktualitātēm, kā arī diskutēt par makroaļģu audzēšanas, vākšanas un uzglabāšanas regulējumu Latvijā.

Pasākumā Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja L.Kokaine informēja par GRASS projektu, tā pirmajiem rezultātiem, notiekošajiem pētījumiem un sagatavoto apskatu par makroaļģu audzēšanas, vākšanas un uzglabāšanas regulējumu Latvijā.

L.Kokaines prezentācija

Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” pārstāve I.Bārda sniedza prezentāciju par aļģu kultivēšanas iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz vidi.

I.Bārdas prezentācija

Nodibinājuma “Attīstības fonds “STARI”” pārstāvis A.Grickus pastāstīja par pētījumu “Makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīze un aļģu vākšanas tehniskā risinājuma izstrāde” un tā ietvaros šoruden Liepājā veiktajiem krastā izskaloto aļģu vākšanas tehnikas izmēģinājumiem.

A.Grickus prezentācija

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pārstāvis O.Bikovens informēja par pētījumu “Makroaļģu sastāva un potenciālās izmantošanas vērtības noteikšana” un tā ietvaros veikto aļģu sastāva un alternatīvu izmantošanas veidu noteikšanu Kurzemes piekrastē visvairāk izskalotajām sārtaļģēm furcelārijām.

O.Bikovena prezentācija

Projekta ietvaros veiktie pētījumi noslēgsies un to rezultāti tiks publicēti 2021.gada pirmajā pusē.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore