Šī gada  25.maijā ikvienam interesantam bija iespēja piedalīties tiešsaistes vebinārā “Makroaļģu audzēšana, vākšana un izmantošana: Baltijas jūras reģiona valstu pieredze un iespējas”, kur tika diskutēts par jūras bioekonomiku, aļģu audzēšanu, vākšanu un izmantošanu jūrā, kā arī pludmalē izskalotās aļģu biomasas vākšani un izmantošanu.

Pasākuma 1.daļā, kas norisinājās angļu valodā, tika sniegta informācija par GRASS projektu un Baltijas jūras reģiona valstu pieredzi. Pieredzē par makroaļģu audzēšanu, vākšanu un izmantošanu dalījās eksperti no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Polijas.

Informācija par GRASS projektu

Pasākuma 1.daļas prezentācijas

Makroaļģu nozare Igaunijā: pagātne, tagadne un nākotnes iespējas, Annelīsa Kivupu (Anneliis Kõivupuu), Tartu Universitātes Jūras institūta zinātņu prorektore , doktorante jūras bioloģijā; Jūraszāļu un aļģu audzēšana Somijā: īsumā par plaukstošu nozari, Marija Teresa Kamarena-Gomeza (María Teresa Camarena-Gómez), PhD, Somijas Vides institūts (SYKE); Polijas pieredze un GRASS projekta ekonomiskie aspekti, Tomašs Kuļikovskis (Tomasz Kulikowski), Polijas Jūras pētniecības institūta vecākais eksperts.

Pasākuma 1.daļas ieraksts

Pasākuma 2. daļa notika latviešu valodā – tika sniegta informācija par GRASS projekta rezultātiem, Latvijas pieredzi un iespējām. Pasākuma moderatore – Sandra Kropa-Kaļužnaja.

Pasākuma 2.daļas prezentācijas

Aļģu audzēšanas iespējas Latvijā, Ieva Bārda, Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Krastā izskaloto aļģu biomasas vākšanas tehnoloģijas, Arvils Jākobsons, nodibinājums Attīstības fonds Stari; Baltijas jūras krastā izskaloto aļģu apsaimniekošana: Liepājas pilsētas pašvaldības pieredze, Aigars Štāls, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde; Pētījums par furcelārijām un to izmantošanas potenciālu, Oskars Bikovens, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts; Aļģu potenciālais pienesums Latvijas ekonomikai, Zaiga Ozoliņa, Kurzemes plānošanas reģions; GRASS projekta kopējie secinājumi, Ligita Kokaine, Kurzemes plānošanas reģions.

Pasākuma 2.daļas ieraksts

Vebinārs tika organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) ietvaros.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore