Projektā Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) noslēdzies pētījums “Makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīze un aļģu vākšanas tehniskā risinājuma izstrāde”, ko pēc Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma veica nodibinājums “Attīstības fonds “Stari””.

Pētījuma ietvaros tika veikts pasaules pieredzes apskats un makroaļģu vākšanā izmantoto tehnoloģiju novērtējums, ieteiktas Kurzemes reģionam atbilstošākās aļģu vākšanas tehnoloģijas, kā arī testēta režģu kausa efektivitāte piekrastē izskaloto aļģu vākšanā, pielietojot parasto režģu kausu un tā uzlabotu versiju. Eksperimentālā kārtā tika pārbaudīta arī rulonu preses izmantošana izskaloto aļģu vākšanā.

Pētījuma ziņojumi un prezentācijas latviešu un angļu valodā

  • Pētījuma ziņojums – Makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīze
  • Pētījuma prezentācijas latviešu un angļu valodās
  • Pētījuma ziņojums – Krastā izskalotu aļģu savākšanas aprīkojums un tehnoloģija
  • Prezentācijas latviešu un angļu valodās
  • Uzlabotā režģu kausa zīmējumi
uzlaboto režģu kausu zīmējumi lejupielādei .zip formātā

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir  € 2,001,257.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,591,915.39 (79.39%).

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore