15.jūnijā Jelgavā visas dienas garumā notika starpreģionu forums par un ap deinstitucionalizācijas procesu Latvijā “DI. Status Quo. Quo Vadis?”. Forumā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, uzstājoties par tēmu ““Vai tiešām bērni uzaug ģimenē?”.


Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa forumā “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

Forums norisinājās trīs darba sesijās: “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo sabiedrībā”, “Bērni ar invaliditāti ģimenē un skolā” un““Sistēmas bērni” – atbalsts bērnus uzņemošajām ģimenēm un kvalitatīva bērnu aprūpe ģimeniskā vidē”. Katras sesijas sākumā par saistītām tēmām vispirms runāja dažādi eksperti un Latvijas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas projektu vadītāji, savukārt pēc prezentācijām notika klātesošo diskusijas.

Forumu organizēja Zemgales plānošanas reģions, to atklāja labklājības ministrs Jānis Reirs un tajā piedalījās pārstāvji no nozaru ministrijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem,  kā arī izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēji, sociālās, izglītības un interešu aizstāvības NVO pārstāvji, kā arī dažādi esošie un potenciālie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji.