Šī gada 22. februārī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Kuldīgas, Ventspils un Liepājas Biznesa inkubatoriem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros organizēja semināru tiešsaistē uzņēmējiem un ikvienam interesentam par aktuālākajām integrētās mārketinga komunikācijas tendencēm Latvijas un eksporta tirgos, kā arī interneta veikalu iespējām biznesa attīstībai.

Semināru vadīja JDP Integrated Communications vadītāja Jolanta Derkevica-Pilskunga PhD un WD Market projektu vadītājs Tomass Bērziņš.

Semināra laikā tika apskatītas tādas tēmas, kā integrētās mārketinga komunikācijas tendences globālā un lokālā tirgū, komunikācijas satura veidošanas pamatprincipi, B2B sektors un pārdošana, īpaši eksportam, interneta veikalu nozīme eksporta biznesa attīstībā, eksporta ieteikumi interneta veikaliem u.c.

Seminārā tiešsaistē piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki, kuri ļoti atzinīgi novērtēja iegūto informāciju, ko varēs izmantot savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv