Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas granta, VARAM un Kurzemes plānošans reģiona logo ansamblis

 Mērķis
Mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

 Īstenošanas laiks
No 30.06.2021. līdz 29.04.2024.

 Finansējums                                                  € 950 605,00 EUR

 Projekta vadītāja
Baiba Kūma
tālr. +371 63807276, +371 29190998 baiba.kuma@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu