Mērķis
Mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

 Īstenošanas laiks
No 30.06.2021. līdz 29.04.2024.

 Finansējums                                                  € 950 605,00 EUR

 Projekta vadītāja
Baiba Kūma
tālr. +371 63807276, +371 29190998 baiba.kuma@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu