Šī gada 16. decembrī norisinājās projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” atklāšanas pasākums tiešsaistē. Pasākumā piedalījās gandrīz 30 dalībnieki, pārstāvot Kurzemes reģiona pašvaldības, citus Latvijas plānošanas reģionus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī citas iestādes un uzņēmumus.

Pasākumu atklāja Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, Norvēģijas pašvaldību savienības starptautisko projektu nodaļas vadītaja Elita Cakule, kā arī projekta vadītāja un Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma, kuri savās uzrunās uzsvēra Latvijas un Norvēģijas savstarpējās sadarbības un projekta īstenošanas nozīmi reģiona līdzsvarotai attīstībai. Pieredzes apmaiņai ir svarīga loma uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā, jo abām valstīm ir nozīmīgi atrast jaunus paņēmienus uzņēmējdarbības attīstībā.

Turpinājumā projekta partneri iepazīstināja ar projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, lai sasniegtu projekta mērķi – mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Ar plānotajām aktivitātēm plašāk varat iepazīties šeit.

Pasākuma noslēgumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Rimants Safonovs iepazīstināja semināra dalībniekus ar biznesa inkubatoru darbības virzieniem un mērķiem, kā arī ar sadarbības iespējām projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros.

Lai arī pasākums notika attālināti, dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju pārrunāt projekta aktualitātes un uzdot jautājumus projekta partneriem. Klātesošie atzina, ka liela loma ir sadarbībai, nevis konkurencei, jo, kopā darot, var paveikt lielas lietas.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

 Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv