Šī gada oktobrī un novembrī Kurzemes reģiona uzņēmumiem bija iespēja piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona un grāmatvedības aģentūras Kamelota organizētajās mentoringa sesijās un saņemt profesionālu konsultāciju grāmatvedības un finanšu jautājumos. Šoreiz šo iespēju izmantoja 7 Kurzemē reģistrēti uzņēmumi, kurus interesēja tādi jautājumi, kā finanšu plūsma, naudas plūsmas saņemšana no Japānas un ASV, kas jāņem vērā, lietojot starptautisku kontu, ar ko jārēķinās, mainot uzņēmējdarbības formu, saimnieciskās darbības izdevumi un renovācijas izmaksas, izveidojot jaunu struktūrvienību, kā plānot uzņēmuma finanses, kā kārtot un strukturēt uzņēmuma grāmatvedību, kā norit pirkumu reģistrācija, ja tas notiek caur uzņēmuma kontu, un citi ar uzņēmuma finansēm saistīti jautājumi.

Uzņēmumi atzinīgi novērtē iespēju izmantot šāda veida konsultācijas sava uzņēmuma attīstībai.

Mentoringa sesijas uzņēmējiem tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv