Šī gada maijā un jūnijā Kurzemes reģiona uzņēmumiem bija iespēja pieteikties Kurzemes plānošanas reģiona un Gateway&Partners organizētajām mentoringa sesijām un saņemt profesionālu konsultāciju eksporta veicināšanas un biznesa attīstības jautājumos.

Šoreiz šo iespēju izmantoja 18 Kurzemē reģistrēti uzņēmumi, kurus interesēja jaunu eksporta tirgu apgūšana, korporatīvo klientu piesaistīšanas mehānismi, pareizas valsts un kontaktpersonas izvēle veiksmīgai eksporta uzsākšanai, birokrātisko eksporta šķēršļu pārvarēšana, kā arī citi ar uzņēmumu starptautisku attīstību saistīti jautājumi.

Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros šī gada rudenī plānots organizēt mentoringa un ekspertu konsultācijas finanšu un grāmatvedības jautājumos. Uzņēmumi, kuriem ir šāda interese, aicināti sekot līdzi informācijai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā vai sociālajos tīklos.

Mentoringa sesijas uzņēmējiem tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Kontaktinformācija:

Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģions
E-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv