Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros arī šogad visa gada garumā ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas.

Uzņēmumi līdzfinansējuma saņemšanai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

Piešķirtais līdzfinansējums tiks reģistrēts vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā kā saņemtais atbalsts uzņēmumam.

Svarīgi:

  • Pieteikuma anketa  līdzfinansējuma saņemšanai dalībai 2023.gadā plānotajās izstādēs jāiesniedz līdz katra mēneša 20.datumam, vismaz vienu mēnesi pirms izstādes norises laika.
  • Pieteikumi tiks vērtēti reizi mēnesī un rezultāti paziņoti katra mēneša beigās.

Noderīgi dokumenti:

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv