Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros vēl līdz šā gada 15.aprīlim ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas. Izstādes norises laiks – ne vēlāk kā līdz šī gada 27.aprīlim.

Uzņēmumi līdzfinansējuma saņemšanai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

Piešķirtais līdzfinansējums tiks reģistrēts vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā kā saņemtais atbalsts uzņēmumam.

Svarīgi:

  • Pieteikumu vēlams iesniegt vismaz 1 mēnesi pirms izstādes norises laika.
  • Pieteikumi tiks vērtēti 5 dienu laikā pēc uzsaukuma termiņa beigām.
  • Pieteikuma anketa līdzfinansējuma saņemšanai dalībai 2024.gada pirmajā ceturksnī plānotajās izstādēs jāiesniedz līdz katra uzsaukuma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 15. aprīlim.

Noderīgi dokumenti:

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv