Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas.

Uzņēmumi līdzfinansējuma saņemšanai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

Pieteikuma anketa jāiesniedz vismaz 1 mēnesi pirms izstādes norises laika.

Pieteikumi  līdzfinansējuma saņemšanai dalībai 2021.gadā plānotajās izstādēs jāiesniedz līdz šī gada 27.septembrim.

Anketa lejupielādei word formātā