Kurzemes plānošanas reģions projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros 16. februārī organizēja semināru pašvaldību speciālistiem: “Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību sadarbības veicināšana, efektivizējot laika resursu vadības prasmes”.

Semināra laikā speciālisti ieguva zināšanas laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu un padoto darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.

Semināra ietvaros tika apskatītas tādas tēmas, kā:

  • Pašattīstība un laika vadība;
  • Laika vadības principi;
  • Laika plānošanas gaita;
  • Vadības principi laika vadības kontekstā.

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties apmācībās un izteica vēlmi piedalīties līdzīgos pasākumos arī turpmāk.

Pasākums tiek organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.