• Projekta LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”/ “Entrepreneurship support measures in the Kurzeme Planning Region” ietvaros plānots organizēt apmācību programmas “Sākot no idejas līdz produktam globālajā tirgū” izstrādi un īstenošanu.
  • Pasākuma mērķis ir programmas apguves dalībniekiem/jauniešiem iegūt, pilnveidot un attīstīt prasmes, iemaņas un zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.: b/n

Ievietošanas datums: 09.05.2022.

Termiņš: 16.05.2022.

Līgumcena EUR (bez PVN):

Piegādātājs/Piezīmes: