Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, kā arī noskaidrotu ieinteresēto piegādātāju profesionālās un tehniskās spējas, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Integratīvas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm organizēšanai un vadīšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros” organizēja piegādātāju apspriedi.

Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniegs savu vīziju par iepērkamo pakalpojumu un pārrunās:

  • prasības nometnes organizatoriem;
  • tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības;
  • prasības nometnei (ilgums, saturs utt.);
  • vērtēšanas kritērijus;
  • norādītās līgumcenas pietiekamību nometnes īstenošanai.

Apspriede notika 2019. gada 14. maijā pulksten 11.00, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas Rīgā telpās Valguma ielā 4a, Rīgā. Uz apspriedi varēja pieteikties, nosūtot informāciju par pārstāvjiem, kas piedalīsies, uz e-pastu: jurists@kurzemesregions.lv, kā arī ziņot par jautājumiem, kas radās, gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Apspriede ar piegādātājiem tika ierakstīta audioierakstā. Apspriedes dalībnieku saraksts un audioieraksts tiks publicēts Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē.

Tirgus izpētes noteikumu projekts Piegādātāju apspriedes audioieraksts