Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2023. gada 23. jūnija regulas Nr.2023/1315, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, un Regulu (ES) 2022/2473, ar kuru, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu 52.panta 5. punkta b) apakšpunktu, Satiksmes ministrija uzsāk atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalstu “”Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”. Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 11. septembrim:

  1. izteikt piezīmes par plānoto publisko pasākumu (skat. pielikumus ar datnēm “1.pielikums_MK_noteikumi_pedeja_judze_22_ta_2562” un “2.pielikums_MK_noteikumu_pedeja_judze_anotācija (ex-ante)”);
  2. elektronisko sakaru komersantiem iesniegt informāciju par esošo fiksētā platjoslas tīklu, tai skaitā fiksēto bezvadu piekļuves tīklu, kas maksimumstundas apstākļos nodrošinātu vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu (robežvērtības ātrums) vai kurus plānots izvērst mērķa apgabalā līdz 31.12.2026. Vēršam uzmanību, ka:
    • gadījumā, ja informācija jau iesniegta Satiksmes ministrijai, atkārtoti to nav nepieciešams iesniegt.
    • Pielikumos (skat. pielikumus ar datnēm “3.pielikums_VHCN_baltas_teritorijas” un “4.pielikums_planosanas_regionu_prioritates”)  ir teritorijas, kurās saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīcībā esošo informāciju iespējams valsts atbalsts, balstoties uz elektronisko sakaru komersantu sniegtajiem datiem. Līdz ar to, ja pielikumos esošajā adrešu sarakstā ir pieejami fiksētie platjoslas tīkli, tai skaitā fiksētie bezvadu piekļuves tīkli, kas maksimumstundas apstākļos nodrošinātu vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu (robežvērtības ātrums) vai kurus plānots izvērst mērķa apgabalā līdz 31.12.2026., lūgums informēt Satiksmes ministriju.

Lūgums sūtīt informāciju Satiksmes ministrijai uz e-pastu sakari@sam.gov.lv.

Faili un teksts pieejams arī Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnes publikācijā: Atkārtota sabiedriskā apspriešana par valsts atbalstu ““Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana” | Satiksmes ministrija (sam.gov.lv)