Publiskajai apspriešanai nodoti jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekti

  Kuldīgas novada dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam projektus. Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas

Notiek Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

2021.gada 7.decembrī plkst.14:00 Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, notiks sabiedriskās apspriedes sanāksme ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Sanāksme tiks organizēta klātienē pēc iepriekšējā pieraksta un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības laikā. Piedalīties sanāksmē būs iespējams arī attālināti, izmantojot ZOOM platformu (saite https://bit.ly/apspriede). Sanāksmē dalībnieki varēs uzdot

23.novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektam

Šī gada 23.novembrī  plkst. 14.00  aicinām piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks tiešsaistē. Tiešsaistes pasākumā ikvienam būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas izstrādātājiem.

Notiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības domju 2021.gada 11.novembra lēmumiem, uzsākta šādu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija; Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcija Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit: https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/11_11_2021_/?doc=38285 Attīstības plānošanas

Paziņojums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu (turpmāk – Attīstības plānošanas dokumenti). Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,

Paziņojums par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2040. gadam projekta un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta publisko apspriešanu

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 “Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2040. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Talsu novada

Paziņojums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam projekta un Saldus novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam projekta publisko apspriešanu

Saldus novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu “Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam projekta un Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 19., 31.§).  Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 11. novembra  līdz 2021. gada 10. decembrim. Tās laikā interesentiem ir

Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas nodotas publiskajai apspriešanai

Šī gada 11. novembrī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada domes apstiprināja kopīgo vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas: Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam; Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam;  Abu plānošanas dokumentu apvienoto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Ar attīstības dokumentu saturu iespējams

Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu

Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 3.novembra lēmumu Nr. 3.1 publiskai apspriešanai tiek nodota Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētā redakcija. Publiskās apspriešanas norises periods 10.11.2021. – 10.12.2021. Priekšlikumus par aktualizēto redakciju aicinām iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim: Elektroniski priekšlikumus iespējams sniegt  portālā Ģeolatvija – www.geolatvija.lv Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu ar

Sākusies publiskā apspriešana Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektam

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs no šī gada 10.novembra līdz 10.decembrim. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 23. novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam” ir  vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā