2021.gada 7.decembrī plkst.14:00 Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, notiks sabiedriskās apspriedes sanāksme ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Sanāksme tiks organizēta klātienē pēc iepriekšējā pieraksta un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības laikā. Piedalīties sanāksmē būs iespējams arī attālināti, izmantojot ZOOM platformu (saite https://bit.ly/apspriede). Sanāksmē dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par šādiem attīstības plānošanas dokumentiem:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija;
 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcija

Publiskās apspriešanas laikā pilsētas un novada iedzīvotāji, komersanti un nevalstiskās organizācijas tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības plānošanas dokumentiem.

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības domju 2021.gada 11.novembra lēmumiem, uzsākta Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit:

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/11_11_2021_/?doc=38285

Attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 22. novembra līdz 2021. gada 19. decembrim.

Publiskajai apspriešanai nodotie attīstības plānošanas dokumenti līdz 2021.gada 19.decembrim ieskaitot ir brīvi pieejami šādās tīmekļvietnēs:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē ventspilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • portālā ĢeoLatvija.lv.;

Attīstības plānošanas dokumenti drukātā veidā būs pieejami vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības iestādēs to darba laikā:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
 • Ventspils novada pašvaldības ēkā 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā (Skolas 4, Ventspils);
 • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
 • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
 • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
 • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī);
 • Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads);
 • Ugāles pagasta pārvaldē (“Ugāles pagasta nams”, Ugāles pag., Ventspils novads);
 • Vārves pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads).

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada iedzīvotāji, komersanti un nevalstiskās organizācijas tiek aicināti līdz 2021.gada 19.decembrim iesniegt priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentiem:

 • izmantojot portālu latvija.lv;
 • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: dome@ventspils.lv vai info@ventspilsnd.lv;
 • pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 vai Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
 • atstāt pastkastē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem sakarā ar attīstības plānošanas dokumentiem, aicinām vērsties:

 • Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, zvanot pa tālruni 63601192 vai 63601108;
 • Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā, zvanot pa tālruni 27870866.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski un sabiedriskajā apspriedē paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspils.lv un Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspilsnovads.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu gala redakcijas.

 

Ventspils domes administrācijas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs A. Galindoms

tālrunis 636 01192, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv