22.aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties Kurzemes reģiona attīstības plānošanā un  22.aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistē piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas sabiedriskajā apspriešanā. Tiešsaistes pasākumā būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas

Noslēgušās diskusijas par prioritārajiem virzieniem un rīcībām Kurzemes reģiona attīstībai

    Februārī Kurzemes plānošanas reģions organizēja vairākas tiešsaistes sanāksmes, lai ar dažādu iestāžu, tai skaitā arī ministriju, pašvaldību un NVO pārstāvjiem diskutētu par rīcību virzieniem un rīcībām, kas izstrādāti Kurzemes reģiona attīstības programmas 2021. -2027. gadam izstrādes ietvaros. Kopumā 6 diskusijās iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu, kuri gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz diskusijām par Attīstības programmas 2021 -2027 rīcības virzieniem un rīcībām

      Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas

Aicina uz sanāksmi par kritērijiem un reģionālas nozīmes projektu sagatavošanu KPR Attīstības programmai 2021-2027. 

Kurzemes plānošanas reģions  šī gada 26.janvārī aicina  pašvaldību speciālistus uz sanāksmi par kritērijiem un reģionālas nozīmes projektu sagatavošanu KPR Attīstības programmai 2021-2027. Sanāksmes norises laiks: 2021.gada 26.janvāris plkst. 13.00 Norises vieta: tiešsaistē, Zoom platformā Pieteikšanās, aizpildot anketu tiešsaistē. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz sanāksmi savā e-pastā. Papildu informācijai: Indra Murziņa Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības

Diskutē par ekonomikas un tūrisma jomām Kurzemes plānošanas reģiona attīstībai

2020.gada 30. septembrī, rudenīgās noskaņās Usmas tautas namā notika tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms” Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” (Viedā plānošana) ietvaros. Tajā piedalījās gan pārstāvji no valsts un pašvaldību iestādēm, gan biedrībām un nevalstiskā sektora, kā arī citi Kurzemes plānošanas reģiona attīstībā un izaugsmē ieinteresētie.

Talsos diskutē par Kurzemes reģiona pilsētu, lauku un piekrastes attīstības iespējām

Šī gada 16.septembrī Talsu Tautas namā notika seminārs jeb darba grupa “Pilsēta, lauki un piekraste” kā septītā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros. Uz semināru pārsvarā tika aicināti pašvaldību plānošanas eksperti un citi speciālisti, kopumā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk kā 40 interesentu un speciālistu. Par attīstības plānošanu vietējo pašvaldību un

Aicinām uz tematisko darba grupu “Ekonomika un tūrisms” Kurzemes plānošanas reģiona attīstībai

Šī gada 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Usmas tautas namā notiks tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms”. Uz pasākumu tiek aicināti pašvaldību uzņēmējdarbības un attīstības speciālisti, plānotāji, uzņēmēji un to

Kurzemes plānošanas reģions aicina piedalīties darba grupā “Pilsēta, lauki un piekraste”

Šī gada 16. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Talsu tautas namā notiks darba grupa “Pilsēta, lauki un piekraste”. Uz pasākumu tiek aicināti pašvaldību speciālisti un teritorijas attīstības plānotāji kā arī citi interesenti. Šī darba grupa ir sestā tematiskā darba grupa, kas turpina darba grupu ciklu

Kolkā noritējušas diskusijas par Kurzemes dabas, vides un ainavu ilgtspēju

Šī gada 26.augustā Kolkas Tautas namā notika seminārs jeb darba grupa “Daba, vide un ainavas” – kā piektā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros. Uz semināru tika aicināti dabas un vides aizsardzības nozares speciālisti, ainavu politikas veidotāji un īstenotāji, kuri pārstāv dažādas valsts un pašvaldību iestādes, neformālās organizācijas, kā arī