Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 3.novembra lēmumu Nr. 3.1 publiskai apspriešanai tiek nodota Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētā redakcija. Publiskās apspriešanas norises periods 10.11.2021. – 10.12.2021.

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētā redakcija

Priekšlikumus par aktualizēto redakciju aicinām iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim:

  • Elektroniski priekšlikumus iespējams sniegt  portālā Ģeolatvija – www.geolatvija.lv
  • Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu ar norādi – Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai, Valguma iela 4a, Rīga, LV – 1048 – vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv;

Materiālu pieejamības vieta:

Kontaktinformācija
Telpiskās attīstības plānotājs Ronalds Veiss, mob. tālrunis +371 20015076, e-pasts ronalds.veiss@kurzemesregions.lv