Plānošanas dokumentu nosaukumi:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 2.redakcija
 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcija

Plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, tālrunis: 67038000, e-pasts: kpmg@kpmg.lv, tīmekļvietnes adrese: https://home.kpmg

Vides pārskata projekta izstrādātājs: SIA “Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālrunis: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv

Sabiedriskās apspriešanas laika posms: no 2022.gada 19.aprīļa līdz 2022.gada 20.maijam ieskaitot.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2022.gada 20.maijā plkst.10:00 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā (saite: https://adre.se/apspriesana2022).

Plānošanas dokumentu projekti un vides pārskata projekts ir pieejams tīmekļvietnēs:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Ventspils novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • portālā ĢeoLatvija.lv

Plānošanas dokumentu projekti un vides pārskata projekts drukātā veidā ir pieejams šādās iestādēs to darba laikā:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
 • Ventspils novada pašvaldības ēkā 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā (Skolas 4, Ventspils);
 • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
 • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
 • Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads);
 • Ugāles pagasta pārvaldē (“Ugāles pagasta nams”, Ugāles pag., Ventspils novads).

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu projektiem un Vides pārskata projektu:

 • izmantojot portālu latvija.lv;
 • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: dome@ventspils.lv vai info@ventspilsnd.lv;
 • pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 vai Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
 • atstāt pastkastē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

Par attālinātu vai klātienes konsultāciju sakarā ar plānošanas dokumentu projektiem un vides pārskata projektu aicinām vērsties:

 • Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, zvanot pa tālruni 63601192 vai 63601108;
 • Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā, zvanot pa tālruni 27870866.