Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības domju 2021.gada 11.novembra lēmumiem, uzsākta šādu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija;
 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcija

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit:

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/11_11_2021_/?doc=38285

Attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 22. novembra līdz 2021. gada 19. decembrim.

Informācija par sabiedriskās apspriedes norises datumu un laiku tiks publicēta atsevišķi. Klātienes sanāksme tiks organizēta pēc pieraksta un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības laikā. Piedalīties sanāksmē būs iespējams arī attālināti, izmantojot ZOOM platformu. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne. Sanāksmē dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem un saturu.

Publiskās apspriešanas laikā pilsētas un novada iedzīvotāji, komersanti un nevalstiskās organizācijas tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības plānošanas dokumentiem.

Publiskajai apspriešanai nodotie attīstības plānošanas dokumenti līdz 2021.gada 19.decembrim ieskaitot ir brīvi pieejami šādās tīmekļvietnēs:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē ventspilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • portālā ĢeoLatvija.lv.;

Attīstības plānošanas dokumenti drukātā veidā būs pieejami vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības iestādēs to darba laikā:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
 • Ventspils novada pašvaldības ēkā 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā (Skolas 4, Ventspils);
 • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
 • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
 • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
 • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī);
 • Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads);
 • Ugāles pagasta pārvaldē (“Ugāles pagasta nams”, Ugāles pag., Ventspils novads);
 • Vārves pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads).

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada iedzīvotāji, komersanti un nevalstiskās organizācijas tiek aicināti līdz 2021.gada 19.decembrim iesniegt priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentiem:

 • izmantojot portālu latvija.lv;
 • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: dome@ventspils.lv vai info@ventspilsnd.lv;
 • pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 vai Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
 • atstāt pastkastē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem sakarā ar attīstības plānošanas dokumentiem, aicinām vērsties:

 • Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, zvanot pa tālruni 63601192 vai 63601108;
 • Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā, zvanot pa tālruni 27870866.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski un sabiedriskajā apspriedē paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspils.lv un Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspilsnovads.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu gala redakcijas.

Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs A. Galindoms

tālrunis 636 01192, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv