Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu (turpmāk – Attīstības plānošanas dokumenti). Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Ar Tukuma novada domes 27.10.2021. lēmumu prot.Nr.21, 2.§. “Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un lēmumu prot.Nr.21, 3.§. “Par Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” attīstības plānošanas dokumentu projekts ir nodots publiskai apspriešanai no 2021. gada 4. novembra līdz 2021. gada 3. decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Attīstības plānošanas dokumentu projektu var iepazīties:

Aicinām līdz 2021. gada 3. decembrim iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Attīstības plānošanas dokumentu projektiem:

  • Ievietojot pasta kastē pie Tukuma novada pašvaldības (Talsu iela 4, Tukums);
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;
  • Elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@tukums.lv;

Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai var izmantot šim mērķim sagatavotu formu.

Priekšlikumu veidlapa

Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas sabiedriskās apspriedes tiešsaistē:

  • gada 24. novembrī plkst. 18.00,
  • 2021. gada 25. novembrī plkst. 10.00.

Saite uz sanāksmēm:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81167026674?pwd=THRiZGNVU3JpZS9rOTR6VWVUK2Ntdz09

Meeting ID: 811 6702 6674
Passcode: 037778

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Sanāksmes tiks translētas Tukuma novada pašvaldības Facebook kontā.

Kontaktpersona saziņai: Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule, tālr. 28339932, e-pasts: dace.zvagule@tukums.lv.

Attīstības plānošanas dokumentus izstrādā Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” un SIA “Konsorts”.