Šī gada 9.decembrī tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti. Sēdē dalību apstiprinājis VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis, lai diskutētu par apstiprināto valsts civilās aizsardzības plānu un civilās aizsardzības sistēmas uzdevumu izpildi ārkārtējās situācijas apstākļos.

Sēdes datums: 2020.gada 9.decembris

Sēdes sākums: plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļa vietnē Zoom

Sēdes materiāli:

darba kārtība KPRAP Lēmumprojekti VUGD prezentācija KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde, prioritātes un rīcības virzieni