Labas profesionālās prasmes ir būtisks elements, kas jauniešiem ļauj veiksmīgi iekļauties darba dzīvē un izveidot stabilu karjeru. Tour4Youth programma sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri studē tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēs vai ir beiguši studijas un atrodas bezdarbnieku statusā, piedalīties trīs posmu individuālā programmā, lai sasniegtu šo mērķi.
2024. gada 1. februārī, tika uzsākts īpašs bezmaksas tiešsaistes kurss angļu valodā, kas veltīts jauniešu karjeras vadības prasmju attīstīšanai tūrisma, viesmīlības un edināšanas nozarē. Šis pašmācības kurss sniedz iespēju apgūt pašapziņas un spēju veidošanu, iespēju analīzi, reālās nodarbinātības un karjeras plānošanu, kā arī veiksmīgu darbības uzsākšanu, lai iegūtu vēlamo darbu. 
Karjeras vadības kursa pirmajā daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta sevis apzināšanai un attīstībai, uzdodot jautājumu “Kas es esmu?” Dalībnieks tiek vadīts analizēt savas vērtības, motivāciju un citus būtiskus jautājumus, lai labāk iepazītu sevi un savas stiprās puses, kas var veicināt profesionālo karjeru tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarē. Otrās daļas “Kurp doties?” sākums ir plānots ceturtdien, šī gada 8. februārī. Trešā daļa “Kā to darīt?” sāksies ceturtdien, 15. februārī, savukārt ceturtās daļas “Kā spert šos soļus?” sākums ir paredzēts ceturtdien, 22. februārī.
Pēc kursa pabeigšanas dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina iegūtās prasmes. Šis tiešsaistes mācību kurss ļauj šīs prasmes iekļaut CV, tādējādi uzlabojot iespējas atrast darbu. Tour4Youth trīs posmu programma kopumā tiecas veicināt jauniešu karjeras vadības prasmju attīstību un integrāciju ilgtspējīgā un kvalitatīvā karjerā tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarē.
“Mēs, projekta komanda, esam ļoti priecīgi nodrošināt šo tiešsaistes kursu! Ar nepacietību gaidām, ka dalībnieki gūs labumu no šī kursa, un arī ceram saņemt atsauksmes par to! Kurss ir radīts, veidojot sadarbību starp trim valstīm un pieciem partneriem, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju karjeras vadībai. Mēs plānojam turpināt pilnveidot kursu, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm, lai tas piedāvātu visaptverošākas zināšanas un pilnīgāku mācību saturu,” saka SAMK Tūrisma attīstības centra Projekta vadītāja Tiina Leino. 
Tiešsaistes kurss “Karjeras vadība tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarē” ir pieejams SAMK atvērtajā mācību platformā Moodle: https://samkmoodle.samk.fi/course/view.php?id=527. Lai sāktu mācības, lūdzu, reģistrējieties kursam, norādot savu vārdu, uzvārdu un derīgu e-pasta adresi. Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, un, pēc tam, kad tas tiks apstiprināts, varēsiet sākt mācības. Kursu var apgūt arī pa nodaļām vai mazākām daļām, un turpināt mācības vēlāk, lai pilnībā apgūtu kursu. Pēc katras sadaļas un visa kursa pabeigšanas Jums tiks piedāvātas prasmju nozīmītes un sertifikāts, kuri tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. Izbaudiet mācības!
Aicinām organizācijas piedalīties kursa beigušo dalībnieku prakses nodrošināšanā tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarē
Tour4Youth projekta teritorija Somijā, Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā.

Mēs aicinām organizācijas piedalīties programmā! Tā kā iekļaušanās sabiedrībā ir saistīta ar iekļaušanos darba dzīvē, mēs cītīgi strādāsim, lai atrastu piemērotus kandidātus Jūsu tūrisma, viesmīlības vai ēdināšanas nozares organizācijai – neatkarīgi no tās izmēra vai veida! Šī programma sniedz lieliskas iespējas sveikt jaunos iebraucējus un iespējams pirmos darbiniekus, kuri nav Latvijas iedzīvotāji, jūsu organizācijā. Projekta parbinieki piedāvā atbalstu visos posmos gan dalībniekiem, gan organizācijām,” saka Projekta vadītāja Tiina Leino.

Mācību programma piedāvā atbalstu 4-8 nedēļu ilgām praksēm, ko projekts nodrošina vai nu savā valstī, vai citās projekta atbalstītajās valstīs (Somijā, Igaunijā, Zviedrijā). Finansiālais atbalsts šīm praksēm tiek sniegts saskaņā ar programmas nosacījumiem.

Vietējos un Eiropas mēroga pasākumos tiks rīkotas tikšanās starp darba meklētājiem un darba devējiem šajā nozarē. Pasākumi ir bez maksas gan jauniešiem, kas piedalās, gan uzņēmumiem.

Organizācijas var pieteikties, aizpildot šo aptauju.

Pieteikšanās organizācijām

Jaunieši var pieteikties, aizpildot šo  aptauju.

Pieteikšanās jauniešiem

Dalībnieki un organizācijas tiek atlasīti, pamatojoties uz iesniegtajām atbildēm.

Vairāk informācijas:
Kurzemes plānošanas reģions
Agnese Lāce
agnese.lace@kurzemesregions.lv
+371 28381229

Plašāka informācija par projektu “Tour4Youth”

Projekts Tour4Youth izstrādā daudzpusīgu pieeju, lai attīstītu karjeras vadības prasmes un nodarbinātību jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarē. Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu karjeru tūrismā reģionos. Pasākumi ietver tiešsaistes apmācības par karjeras vadības prasmēm, tīklošanās pasākumus un praksi Latvijā vai ārzemēs. Uzņēmumiem ir svarīga loma prkases vietu piedāvāšanā.

Somijas, Igaunijas un Latvijas partneru kopīgs projekts nodrošinās saikni ar Centrālās Baltijas reģionu. Jau iesaistīto izglītības iestāžu, nodarbinātības iestāžu un reģionālo attīstītāju tīkls ļaus sasniegt kopīgos mērķus. Programmas teritoriju sadarbība šajā jomā ir svarīga, jo reģions ir vienots galamērķis un tam ir kopīgs darba tirgus. Jaunā, visaptverošā pieeja nodrošinās jauniešiem individuālu un nozaru atbalstu .

Projektu Tour4Youth finansē Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ar kopējo budžetu 781 772,60 eiro. Projekta ilgums ir no 1.8.2023. līdz 31.10.2025.

Satakuntas universitāte ir projekta vadošais partneris. Projekta partneri ir Kurzemes plānošanas reģions Latvijā, Vidzemes augstskola Latvijā, Satakuntas Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības birojs un Pērnumaa Profesionālās izglītības centrs Igaunijā. Vairāk informācijas par projektu: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/

Vairāk par projektu var uzzināt arī Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/