Informācija par projektu“Koučings nākotnes sadarbībai”

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2021. – 2027. gadam Projekts “Koučings nākotnes sadarbībai” Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610 Organizācijas panākumu priekšnoteikums ir efektīvas komandas darbs. Pētījumi liecina, ka komandas sniegums ir atkarīgs no sadarbības spējām, pielāgošanās spējām, atbildības uzņemšanās spējām un uzticēšanās spējām. Pateicoties dažādām koučinga metodēm, ko komanda var attīstīt kopā, atklājot kopīgas vērtības,

Komunikācija un sadarbība: projekta pieredze

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2014.-2020. gadam Projekts “Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai” Nr. 2019-1-LV01-KA104-060316 Komunikācijas prasmes ir vienas no pamatprasmēm. Tas nozīmē, ka tās ir vajadzīgas ne vien politiķiem, žurnālistiem un pedagogiem, bet visdažādāko profesiju pārstāvjiem. Kurzemes plānošanas reģions (KPR) ir organizācija, kura apvieno reģiona pašvaldības un pārstāv to intereses nacionālā un starptautiskā

Sagatavots labās prakses apkopojums “Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm”

Kurzemes plānošanas reģiona logo

Projekta “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (EntreMind F) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435, kas tika īstenots ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmā Erasmus + 2014.-2020. gadam ietvaros, rezultātā ir sagatavots labās prakses apkopojums “Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm”. Uzņēmība ir viena no pamatkompetencēm. Īpaši nepieciešama tā ir ģimenēm. Jaunieši, vecāki, seniori bieži sastopas ar ekonomiska, sociāla un starpkultūru

Uzņēmības gara meklējumos Ziemeļmaķedonijā

2021.gadā no 28.jūnija līdz 4.jūlijam, nedaudz mazinoties Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, Kurzemes plānošanas reģiona Pieaugušo izglītības koordinatoriem un speciālistiem bija iespēja piedalīties Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435 “The spirit of entrepreneurial activity for families” (“EntreMind F”, “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm”) trešajā, noslēdzošajā aktivitātē “C 3 Mācību sesija Ziemeļmaķedonijā”. Mācību

Uzņēmība darīt pašam

No 10. – 14. februārim Kurzemes pieaugušo izglītotāji piedalījās mācību sesijā Šauļos. Tā bija otrā Erasmus + projekta “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm ” (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435) aktivitāte. Uzņemošais partneris, Ziemeļlietuvas koledža, bija sagatavojis sesijas programmu ar uzņēmumu un mācību iestāžu apmeklējumu, diskusijām un dalībnieku praktisko darbību. Piecas dienas bija iespaidiem, idejām  un noderīgām zināšanām bagātas. Dalība

Uzņēmības gars virmo Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis īstenot Erasmus + projektu “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435). Projekts  veidots, lai Kurzemes  reģiona pašvaldību pieaugušo izglītotājiem būtu iespēja dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas uzņēmības veicināšanā. Sadarbības partneri projektā ir Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva) un nevalstiskā organizācija “Zetva na znaenja” (Maķedonija). Kopīgās intereses visiem partneriem ir darbs ar ģimenēm.

Par projektu “Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai”

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2014.-2020. gadam Projekts “Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai” Nr. 2019-1-LV01-KA104-060316   Ar šo projektu KPR turpina Eiropas sadarbības un mobilitātes projektus. KPR darbinieki katrs savā jomā veic izglītojošas funkcijas attiecībās ar pašvaldību speciālistiem: konsultē, vada seminārus u.c. Lai sekmētu viņu  kompetenču pilnveidi, apgūtu  mācīšanos sadarbībā un veicinātu  organizācijas darbības

Informācija par projektu EntreMind F

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2014.-2020. gadam Projekts “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (EntreMind F) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435. Uzņēmība ir viena no pamatkompetencēm. Īpaši nepieciešama tā ir ģimenēm. Jaunieši, vecāki, seniori bieži sastopas ar ekonomiska, sociāla un starpkultūru rakstura grūtībām, kā arī ar nepieciešamību risināt attiecību problēmas. Uzņēmības spēja ir atslēga šo jautājumu risināšanai. Skolā

Projekts “Inovācija mācībās”

Kurzemes plānošanas reģiona logo

  ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2014.-2020. gadam Projekts “Inovācija mācībās”  Nr. 2018-1-LV01-KA104-046836   Projekta mērķis Atbalsts pieaugušo izglītības speciālista mācību mobilitātei ārvalstīs.KPR vēlas īstenot šo projektu, lai sekmētu stratēģiskā mērķa “Gudra attīstība” īstenošanu un ar mobilitātē nosūtītā speciālista palīdzību rosinātu inovatīvu cilvēkresursu attīstību reģionā un veicinātu atvērtību starptautiskai pieredzei.  Mērķa grupaPieaugušo izglītotāji Īstenošanas laiks1.08.2018.