2018.gada 12.decembrī

Talsu novadā saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam” paredzēts investēt aptuveni 618,4 tūkstošus eiro infrastruktūras izveidei, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un izveidotu jauniešu māju.

“Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā, tostarp arī Kurzemē tiek pilnveidota sociālo pakalpojumu sistēma, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būtu pieejams nepieciešamais atbalsts pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu un pašvaldības finansējumu sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks pilnveidoti arī Talsu novadā, palīdzot pašvaldības iedzīvotājiem dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta ”Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa.

“Talsu novadā plānojām nepieciešamos infrastruktūras risinājumus, ņemot vērā novada iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības iespējas. Izvēlētie risinājumi  – dienas aprūpes centrs, grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas un “atelpas brīdis” – sniegs mūsu novadā dzīvojošiem pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu. Savukārt jauniešu māja nodrošinās ģimenisku vidi jauniešiem no 15 gadu vecuma, kam ir risks nonākt bērnu sociālās aprūpes centros. Šobrīd turpinās darbs pie detalizētu infrastruktūras izmaiņu dokumentu izstrādes, lai drīzumā varam sākt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo ēku pārbūvi,” skaidro Talsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārklevalka.

Investējot aptuveni 306 tūkstošus eiro, pašvaldība pārbūvēs ēku Mīlenbaha ielā Talsos un pārveidos to par dienas aprūpes centru ar 15 vietām, kur sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas tiks nodrošinātas vismaz 23 novadā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Daudzdzīvokļu mājās Ģibuļu pagasta Pastendē un Lībagu pagasta Mundigciemā, ieguldot aptuveni 85 tūkstošus eiro, tiks veidoti grupu dzīvokļi, kur tiks nodrošināts ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts 8 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt, investējot 160,9 tūkstošus eiro Talsu novadā tiks izveidotas 3 specializētās darbnīcas ar kopumā 25 vietām, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs iemācīties darba dzīves ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Specializētās darbnīcas tiks veidotas Vandzenes pagastā,  veselības centra telpās Talsos un Strazdes pagasta Kāķīšos.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Talsu pašvaldība, ieguldot aptuveni 35,2 tūkstošus eiro, pārbūvēs pašreizējo Strazdes bērnu  namu, kur pielāgos telpas, lai varētu nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu vienlaicīgi 5 bērniem. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgu diennakts sociālo aprūpi un rehabilitāciju vismaz 33 bērniem ar īpašām vajadzībām, sniedzot atelpu ģimenei un piederīgajiem uz laiku  līdz 30 diennaktīm gadā. Pakalpojums būs pieejams arī citu pašvaldību bērniem un viņu ģimenēm.

Jauniešiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un šobrīd dzīvo vai ir risks nonākt bērnu sociālās aprūpes centros, investējot aptuveni 30 tūkstošus eiro, Talsu pašvaldība Valdemārpilī veidos jauniešu māju ar trim vietām. Šai vajadzībai tiks pārbūvēts viens no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem, kur, izveidojot ģimenisku vidi un sniedzot nepieciešamo atbalstu, jauniešiem būs iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas.

Talsos projekta “Kurzeme visiem” ietvaros apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kam nav nepieciešama infrastruktūras izveide,  jau saņem 11 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 2 viņu vecāki un 1 persona ar garīga rakstura traucējumiem. Arī kaimiņu pašvaldībās – Dundagas, Mērsraga un Rojas novados projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek sniegti sociālie pakalpojumi 5 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šī gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprināja “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pakalpojumu uzlabošanai Kurzemē un infrastruktūras attīstīšanai 11 Kurzemes pašvaldībās – Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.

Garīga rakstura traucējumi ir psihiska saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, taču, sekmīgi, ārstējot un atbalstot, tas netraucē cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Garīga rakstura traucējumi ir, piemēram, depresija, šizofrēnija, Dauna sindroms, autisms, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi.

Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē projekta “Kurzeme visiem” ietvaros īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Latvijā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.