Rīga, 2022. gada 20. oktobrī,  Starptautiskajā ainavu dienā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas astotās sesijas Latvijas nacionālās atlases vērtēšanas komisijas lēmumu – par atlases uzvarētāju nosakot un Eiropas konkursam kā Latvijas pārstāvi izvirzot – Dienvidkurzemes novada pieteikto projektu “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss”.  

EP Ainavas balva ir viens no Eiropas ainavu konvencijas ieviešanas pasākumiem ar mērķi apzināt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ainavu jomā, kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai visās šīs konvencijas dalībvalstīs. Latvijā Ainavu balvas koordinēšanu konkurss norit jau desmito gadu un šoreiz tajā piedalījās 11 projekti.

Atklājot semināru, ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka visus pieteiktos projektus vieno to īstenotāju patiesa vēlme ne tikai saglabāt dabas un kultūras vērtības, bet padarīt tās visiem daudz ērtāk pieejamas  un daudzveidīgāk izmantojamas, kas ir ļoti svarīgi iedzīvotāju un viesu labjūtības, jeb mentālās un fiziskās veselības nostiprināšanā.

Šogad kā Latvijas pārstāvis, kas tālāk pretendēs uz Eiropas mēroga ainavu balvu izvirzīts Dienvidkurzemes novada pieteiktais projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss”, kas ieguva augstāko punktu skaitu un guva īpašu atzinību par vietas identitātes atklāšanu un vēstures atmiņas saglabāšanu.

Pieteiktos projektus vērtēja Zemkopības ministrijas, Latgales plānošanas reģiona, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas, Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes plānošanas reģiona un Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji. Nacionālās atlases vērtēšanas komisijas locekļi atzina, ka visi pieteiktie projekti ir respektējuši konkrētās vietas dabas un kultūras vērtības, to saglabāšanu un attīstību nodrošinot ar pārdomātiem telpiskiem risinājumiem. Tādēļ izšķiršanās par labāko projektu šajā nacionālajā atlasē bija ļoti grūta, jo vairākos projektos sasniegtas atzīstamas kvalitātes.

Tāpat komisija piešķīra atzinības šādās nominācijās:

  • Par mērķtiecīgu pašvaldībās darbu ilgtermiņā tradicionālās lauku ainavas dabas un kultūras vērtību izcelšanā – projektam “Daugavas loki/Slutišķu sādža: Vecticībnieku kultūras mantojuma centra izveide, radošās darbnīcas, piekļuves uzlabošana un Daugavas augšteces ainavas izcelšana” (iesniedzējs Augšdaugavas novada pašvaldība);

  • Par mērķtiecīgu ainavu plānošanu, iesaistot iedzīvotājus – projektam “Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija” (iesniedzējs Aizkraukles novada pašvaldība);

  • Par veiksmīgi dabas un kultūras vērtību telpiskās sasaistes nodrošināšanu, uzlabojot apmeklētāju piesaisti visos gadalaikos – projektam “Carnikavas Novadpētniecības centra un Gaujas upes ansamblis“ (iesniedzējs Ādažu novada pašvaldība);

  • Par vietas popularizēšanu plānošanas dokumentos un projektos – projektam ”Brīvdabas atpūtas komplekss “Zvejnieklīcis” (iesniedzējs Jēkabpils novada pašvaldība);

  • Par augstu arhitektonisko kvalitāti, atjaunojot nozīmīgas vēsturiskas liecības – projektam “Mellužu estrādes ēkas Nr.002 restaurācija un bāra Nr.001 rekonstrukcija, teritorijas labiekārtojums” (iesniedzējs Jūrmalas valstspilsētas administrācija);

  • Par veiksmīgu risinājumu valstiskuma idejas izcelšanai – projektam “J.Čakstes laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana” (iesniedzējs Liepājas valstspilsētas pašvaldība);

  • Par agrāk nesakārtotas teritorijas kompleksu attīstīšanu – projektam “Krasta ielas lejas promenāde Ogrē” (iesniedzējs Ogres novada pašvaldība);

  • Par kopienas aktīvu iesaistīšanu kultūras un dabas vērtību saglabāšanā un attīstīšanā – projektam “Iniciatīva – kultūrvēstures, dabas un sabiedrības mijiedarbība Popes kalna ainavā“ (iesniedzējs biedrība “Popes muiža”);

  • Par veiksmīgu risinājumu antropogēnās slodzes mazināšanai jutīgā biotopā – projektam “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā“ (iesniedzējs Saulkrastu novada pašvaldība);

  • Par plānveidīgu dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu pilsētvidē – projektam “Kultūras un dabas mantojuma iedzīvināšana Baltijas jūras piekrastes publiskajā ārtelpā” (iesniedzējs Ventspils valstspilsētas pašvaldība).

Latvijas nacionālajai atlasei iesniegtie projekti tika prezentēti seminārā, kura programma skatāma šeit.

Plašāka informācija par EP ainavas balvu: https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.

Informācija daļēji pārpublicēta no VARAM mājas lapas: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/pazinoti-eiropas-padomes-ainavas-balvas-latvijas-nacionalas-atlases-rezultati