Lai pārrunātu Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļaujamos Liepājas un Ventspils pilsētu infrastruktūras risinājumus, septembrī organizētas Labklājības ministrijas, Kurzemes lielo pilsētu, plānošanas reģiona un Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātāju tikšanās.

Ar Liepājas pašvaldības pārstāvjiem tikšanās organizēta 11.septembrī, bet ar Ventspils pašvaldības pārstāvjiem – 13.septembrī. Tikšanos laikā tika izskatīti abu pašvaldību piedāvātie infrastruktūras attīstības un pilnveidošanas priekšlikumi, kas nozīmīgi DI procesa īstenošanai Kurzemē un diskutēts par to atbilstību DI procesa būtībai – nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, samazinot institūcijās dzīvojošo bērnu un personu ar invaliditāti skaitu. Vienlaikus sarunās tika meklēti labākie, iedzīvotāju vajadzībām atbilstošākie, efektīvākie un ekonomiskākie risinājumi, kurus iekļaut reģionālajā DI plānā un īstenot tuvāko 5 gadu laikā.