Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr.KPR 2011/17/ESF/4-4/SIF-049/2

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2011/17/ESF/4-4/SIF-049/2

Ievietošanas datums:
13.07.2011

Termiņš:
25.07.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

Lotei Nr.1 4450 LVL;Lotei Nr.2. 1100 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

Lotes Nr.1 uzvarētāju SIA Softikom; Lotes Nr.2 uzvarētāju SIA INTERUM