Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus iespējams saņemt,
Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos
30.novembrī plkst. 16:00 atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” telpās,
Atpūtas ielā 16, Ventspilī.

Organizatoriskai informācijai par tikšanos aicinām sazināties ar “Cimdiņš” vadītāju Ievu Sāmīti-Cērpu pa tālr. 29807987.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv