Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nolikuma projekts grozijumi nolikuma nolikuma projekts grozijumi nolikuma

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

līgums Protokols

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2015/7/NFI

Ievietošanas datums:
27.07.2015

Termiņš:
28.09.2015

Līgumcena EUR (bez PVN)

10 182,00 EUR

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “TNS LATVIA”