Šī gada 10.novembrī uz tiešsaistes pasākumu – diskusiju “Īsumā par svarīgāko pieaugušo izglītībā Kurzemē” es, Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības koordinatore, kopā aicināju Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatorus un citus interesentus, kuri organizē, īsteno un veicina pieaugušo izglītības attīstību. Šoreiz pasākums norisinājās attālināti, kuplā pulciņā, lai satiktos, lai uzzinātu ko jaunu, lai diskutētu un, lai praktiski darbotos.

Pasākuma sākumā, protams, informatīvā daļa, kad Kurzemes pieaugušo izglītības koordinatoru komandai stāstīju par būtiskāko un aktuālāko šajā jomā, īpaši arī par to, kas notiek Kurzemē.

Pirmā svarīgākā aktualitāte – projektu konkursu kārtas:

– atvērta Nordplus konkursa jaunajam plānošanas periodam līdz 2027.gadam pirmā pieteikšanās kārtā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023.gada 1.februāris.

– atvērta Inerreg Baltic Igaunijas un Latvijas sadarbības projektu konkursu 1.kārta. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023.gada 15.februāris. Konkursu kalendārs pieejams šeit.

Turpinājumā svarīgas ziņas no Kurzemes, septembrī Ventspils tika uzņemta UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā, kurā apvienojušā nu jau 294 pilsētas no 76 pasaules valstīm. Šī starptautiskā tīkla misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp pilsētām. Un kā teica paši Ventspils pašvaldības pārstāvji pasākumā, kas tika organizēts par godu šim notikumam, UNESCO dienās Ventspilī atklāšanā, 31.oktobrī, ka Ventspilī jau viss notiek un ir aptverti visi izglītības līmeņi, tajā skaitā arī pieaugušo izglītība, kāpēc lai Ventspils nebūtu arī šādā starptautiskā tīklā.

Ventspils priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka UNESCO Globālā izglītības pilsētu tīkla sertifikāts ir nevis finišs, bet tas ir starts jauniem plāniem, jaunām ambīcijām un jauniem darbiem.

Pasākumā ne vienu vien reizi izskanēja frāzes, ka Ventspils ir pilsēta, kas māca, Ventspils ir pilsēta, kur māca, un Ventspils ir pilsēta, no kuras var mācīties.

Šajā pasākumā tika svinīgi atklāta arī  Ventspils mūžizglītības platforma jeb mūžizglītības kopkatalogs. Kā platformas atklāšanas brīdī teica Ventspils tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere-Davidova, Ventspils Mūžizglītības kopkatalogs ir iespēja vienkopus iegūt informāciju par mūžizglītības kursu piedāvājumu Ventspilī un šī platforma būs noderīga un ērti lietojama gan iedzīvotājiem, kuri vēlas pilnveidot teorētiskās zināšanas vai praktiskās iemaņas, izmantojot pieaugušo izglītības piedāvātās iespējas, gan uzņēmējiem, kuriem nepieciešama darbinieku apmācība vai zināšanu papildināšana noteiktās kompetencēs, gan pašvaldībai, jo tā būs iespēja uzkrāt statistisko informāciju par iedzīvotāju iesaisti mūžizglītības aktivitātēs, atvieglojot budžeta plānošanu, atbilstoši pieprasījumam un lai plānotu mūžizglītības attīstību.

Pēc svarīgo Kurzemes notikumu apspriešanas, diskutējām par Starptautisko pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumu (PIAAC), ko ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā oktobra beigās sāka īstenot Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un pētījumu centru SKDS.  PIAAC ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē, un Latvija tajā piedalās pirmo reizi. Plānots, ka līdz 2023.gada aprīlim tiks iegūtas 7700 iedzīvotāju atbildes.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece par pētījumu: “Pieaugušo kompetenču mērījuma rezultāti VEICINĀS  pieņemt datos balstītus lēmumus, kā turpmāk attīstīt pieaugušo izglītības kultūru un procesus Latvijā. ”

Kad svarīgākais un aktuālākais izrunāts, bija laiks praktiskiem uzdevumiem. Šoreiz praktiskā darbošanās par un ap projektiem – iespēja izveidot projektu izstrādes darba grupu, prāta vētra projektu ideju sagatavošanai, projektu konkursa izvēle, projekta pieteikuma sagatavošana u.c.

Kā pirmais, ko darījām, izpētījām un novērtējām KPR 17.augustā organizētā pasākuma Kuldīgā projektu spēles apkopojumu, kur par spēles rezultātu bija iespējams runāt gan ar humoru – visneiedomājamākās idejas, visnereālākie finansējuma avoti un sadarbības partneri un interesanti un netradicionāli projektu rezultāti-, gan nopietni, jo katrā jokā ir arī daļa taisnības. Un, ja spēles noteikumi nemaz nebija tik stingri un nopietni, tik un tā rezultātā ir dažas interesantas, noderīgas un pat reālas idejas, ko attīstīt un nākotnē, iespējams, īstenot.

Nākamais uzdevums tika organizēts kā diskusija grupā par to, kas no pieaugušo izglītības koordinatoru un ekspertu viedokļa ir jādara tūlīt un tagad, lai veicinātu attīstību un aktivitātes pieaugušo izglītībā. Pēc diskusijas apkopojām svarīgākās atziņas:

Nākamie praktiskie uzdevumi par projektu tēmu. Pasākuma dalībniekiem bija uzdevums atbildēt uz diviem jautājumiem:

  1. PROBLĒMA/SĀPE/VAJADZĪBA – Ko būtu jāatrisina, lai virzītos uz priekšu?
  2. SADARBĪBA/ATBALSTS – Ar ko kopā darīt/organizēt? Kurš/kas kā atbalsts? Avots?

Ikviena šāda praktiska uzdevuma, diskusijas vai aptaujas mērķis it atklāt lietas, kas būtu jālabo, pie kurām būtu jāstrādā kopā reģiona līmenī. Tāpat šādos uzdevumos, iespējams, atklājas problēmas, kas citur jau ir atrisinātas un ir pieredze, ar ko dalīties, kā darīt, kā atrisināt, ar kādiem šķēršļiem būs jāsastopas. Un vienmēr ir iespējams par šīm atziņām domāt vairāk, apspriest plašāk un attīstīt līdz konkrētai projekta idejai, līdz konkrētam projekta pieteikumam. Šoreiz tas arī bija galvenais mērķis – uzrunāt pieaugušo izglītības koordinatorus un šīs jomas ekspertus un ar pieaugušo izglītību saistītos, lai izveidotu projektu izstrādes darba grupu, lai izstrādātu projektu idejas, sagatavotu projektu pieteikumus. Sākums visam ir, atliek tik turpināt, lai iegūtu taustāmu rezultātu.

Kā ierasts šajos pasākumos cenšos pieaicināt kādu, kurš var izstāstīt savu veiksmes stāstu vai iedot jaunas  zināšanas un praktiskus rīkus pieaugušo izglītības jomā.  Šoreiz tas bija informatīvi izglītojošs stāsts no www.karjerasstudija.lv idejas autores un izveidotājas Judītes Emsiņas. Judīte savā ikdienā strādā par  karjeras konsultantu un pašreiz vairāk strādā ar jauniešiem, taču viņa ir veikusi nozīmīgu pieaugušo karjeras vadības un attīstības pētījumu, apkopojot iegūtos rezultātus un izveidojot praktisku tiešsaistes rīku pieaugušo karjeras vadībai pusmūžā. Klātesošie uzzināja daudz interesantas lietas par karjeras attīstības iespējām pusmūžā, par dizaina domāšanas pielietošanu pieaugušo karjeras novērtēšanai un vadībai, kā arī praktisku izklāstu par tiešsaistes rīka darbības principiem, par iegūto rezultātu interpretāciju un, kā tas var palīdzēt pieaugušajiem, ja ir nepieciešamība vai vēlēšanās ko būtiski mainīt savā darba dzīvē.

Lai koordinētu un attīstītu pieaugušo izglītības jomu gan reģionālā mērogā, gan pašvaldību līmenī, aktīvs un darbīgs reģiona pieaugušo izglītības koordinatoru tīkls ir nozīmīgs. Tāpat šāda veida tikšanās ir ļoti noderīgas, jo savstarpēji varam apmainīties ar idejām, ar pieredzi, varam apzināt problēmas, diskutēt par jaunumiem un apspriest aktuālāko pieaugušo izglītības jomā.

Savstarpēja sadarbība un atbalsts veicinās vienotu pieaugušo izglītības koordinēšanu un attīstību reģionā, veicinot gan vietējo kopienu labklājību, gan pašvaldību attīstību.

Agnese Lāce

KPR izglītības reģionālā koordinatore