Aicinām iepazīties ar šogad pirmo informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.1/2022. Šī Ziņu lapa veidota Ukrainas karoga krāsās, lai godinātu Ukrainas cīņu par savu brīvību un pašnoteikšanos. Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki pauž atbalstu un ir kopā ar Ukrainas iedzīvotājiem šajā nestundā. Mēs ticam, ka pat pēc vistumšākās nakts nāks atkal gaišs un cerību pilns rīts!

Šajā izdevumā uzzināsiet jaunākās aktualitātes gan Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes darbā, gan tā darbības jomās – reģiona attīstības plānošanā, pieaugušo izglītības veicināšanā, remigrācijas koordinēšanā, kultūras programmas 2022.gadam ieviešanā, kā arī atbalsta sniegšanā uzņēmējiem Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā un iesaistē sabiedriskā transporta koordinēšanā. Jums būs iespēja uzzināt arī par Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajiem projektiem, to ietvaros paveikto un aktivitātēm, kas vēl ieviešamas.

Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/