Zinātniskajām institūcijām praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 8,4 miljoni eiro, no tiem 7,2 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas piekto atlases kārtu. Zinātniskās institūcijas projektu iesniegumus var iesniegt CFLA no š.g. 17. jūnija līdz 16. augustam.

Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu piešķirs ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai, kas mērķēti Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai, tostarp diagnostikas, ārstniecības līdzekļu, un inženiertehniskajiem risinājumiem cilvēka drošības palielināšanai; attālināto pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpē un izglītības procesā. Tāpat paredzēts atbalstīt projektus, kas nodrošinās strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšanā, tai skaitā veselības aprūpē – arī sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilaksei, uz pacientu vērstai un integrētai aprūpei. Finansēti var tikt arī projekti, kas uzlabos kiberdrošību un datu aizsardzību, kvantu tehnoloģijas, reģionālo ekonomisko attīstību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un klimatneitralitāti.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro.

Šai iesniegumu atlases kārtai plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 8 358 395 eiro, ko veido ERAF finansējums 7 225 657 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 132 738 eiro.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34. Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 17.06.2021. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases.

ERAF atbalsts praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Par īstenotajiem projektiem ES fondu programmas iepriekšējās atlases kārtās plašāku informāciju var iegūt vietnē esfondi.lv.