Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nr.KPR 2017/8-4/LLI-187/1

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Baltu_Protokols Balti_Ligums_2.01.2018. Atbildes uz jautajumiem

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2017/8-4/LLI-187/1

Ievietošanas datums:
15.11.2017

Termiņš:
01.12.2017

Līgumcena EUR (bez PVN)

9 769.00

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Civitta Latvija”