Interreg Central Baltic logo
CB small ports logo

Projektā CBSmallPorts ir izstrādāta pieredzē balstīta rokasgrāmata “ Praktiska pieeja energoefektivitātes investīcijām mazajās ostās”.

Vairāki ES līdzfinansēti projekti pēdējos gados ir ieviesti, lai uzlabotu drošību un infrastruktūru jahtu ostās. Arī projekts CBSmallPorts (CB845) koncentrējas uz energoefektivitātes paaugstināšanu un nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanu mazajās ostās. Kopumā 15 jahtu ostās Somijā, Zviedrijā un Igaunijā tika veiktas investīcijas, turklāt šo investīciju ieviešana tika rūpīgi dokumentēta, lai varētu sagatavot iegūtās pieredzes un mācību apkopojumu. Šis dokuments varēs kalpot kā rokasgrāmata ostām, kuras vēl tikai plāno pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai savās jahtu ostās.

Projekta CBSmallPorts Centrālās Baltijas zonu veido teritorijas Somijā (tostarp Ālandu salās), Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Apkārtne ir pazīstama kā burāšanas reģions ar dažāda veida mazajām ostām. Daļa ostu atrodas blakus lielajām pilsētām, citas dabas parku zonās, taču kopumā var teikt, ka visas mazās ostas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus burātājiem un citiem mazo ostu lietotājiem. Centrālā Baltijas jūras reģionā vairākas mazās ostas jau veikušas daudz aktivitāšu un ieguldījumus gan drošības, gan resursu efektivitātes pakalpojumos.

Lai atvērtu rokasgrāmatu, spied uz zemāk redzamā attēla.