Aicinām jauniešus vecumā no 15 līdz 24 gadiem kuri studē tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēs, vai ir beiguši studijas un atrodas bezdarbnieku statusā, apgūt Tour4Youth programmas kursu un gūt praktisku pieredzi kādā no tūrisma uzņēmumiem Kurzemē vai pat kādā citā valstī. Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru īstenotā projekta “Tour4Youth” ietvaros izstrādāta mācību programma, kas nodrošinās jauniešiem bezmaksas tiešsaistes apmācības angļu valodā, karjeras konsultācijas, uzņēmēju un prakses meklētāju tīklošanās pasākumus, prakses vietu Latvijā, Igaunijā vai Somijā.

Ja esi gatavs jaunam izaicinājumam, attīstīt savas prasmes un iemaņas tūrsisma jomā, tad piesakies, aizpildot pieteikuma anketu:

Pieteikuma anketa

Papildu informācija par bezmaksas apācību programmu jauniešiem: 

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus. 
Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/ 

Plašāka informācija par projektu pieejama arī Centrālās Baltijas programmas mājas lapā: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/