CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Projekta “NatAc” ietvaros sagatavots jauns dabas taku ceļvedis ar 100 visiem pieejamām dabas takām un vairāk nekā 300 citām takām un apskates vietām, kuras atrodas tuvumā un var ieinteresēt ceļojot dotajā apkārtnē Latvijā, Igaunijā un Somijā!

Ceļvedis sagatavots latviešu, igauņu, somu un angļu valodās.

Ceļvedis lejupielādei latviešu valodā
Ceļvedis lejupielādei angļu valodā
Ceļvedis lejupielādei igauņu valodā
Ceļvedis lejupielādei somu valodā

Dabas taku ceļvedis sagatavots projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv